Jak blokować zakłamanie i pustosłowie nadętych dupków populistów z polityki?

Udostępnij

„Nie interesujesz się polityką? Ale polityka interesuje się Tobą.”

Poniższa rada (a ona bardzo ważna) wyłącznie na wypadek, kiedy polityk pojawi się przed Tobą i pozwoli Ci przekonać się o swojej przydatności dla społeczeństwa.

Walka z zakłamaniem i pustosłowiem populistycznych polityków to nie tylko obowiązek, ale również wyraz naszej troski o przyszłość demokracji i społeczeństwa. Głosy oparte na populizmie często rażą brakiem konkretnych treści, a kiedy stają przed konfrontacją z pytaniami, unikają odpowiedzi. Jak możemy się temu przeciwstawić?

1.Żądanie odpowiedzi na konkretne pytanie bez skoków na inny temat czy wygłaszania niepowiązanych analogi ❗

Po pierwsze, musimy być stanowczy w przerwaniu ich wypowiedzi, gdy zaczynają uciekać się do manipulacji i omijania pytań. Ignorujmy ich próby skoku na inny temat czy wygłaszania niepowiązanych analogii. To właśnie moment, kiedy powinniśmy stanowczo przerwać ich monolog i zażądać odpowiedzi na konkretne pytanie. Warto zaznaczyć, że konfrontacja z manipulacją werbalną wpływa na spadek zaufania do polityka u społeczeństwa. /Więcej tutaj: Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jakub Z. Lichański. Retoryka i Manipulacja. Technika manipulacji. Tom III (Warszawa 2020, str. 54)/

2. Obietnice muszą być zgodne z rzeczywistością i realne do wykonania

Po drugie, nie możemy pozostawać obojętni wobec obietnic, które brzmią pięknie, ale nie mają realnej podstawy. Domagajmy się od polityków konkretów i sprecyzowanych planów działania. Wskazujmy, że chcemy wiedzieć, jak zamierzają zrealizować swoje obietnice, z poszanowaniem zasad demokratycznego procesu decyzyjnego i rządów prawa. Sugerujmy, że oczekujemy od nich opracowania kompetentnego planu gospodarczego, który nie uszkodzi innych sektorów gospodarki, a zwiększy ich możliwości. Pamiętamy, że wyborcy, którzy oczekują konkretnych planów i uzasadnień, są mniej podatni na wpływ populistycznych obietnic.

W tym momencie ważne jest edukacja i podniesienie świadomości społecznej. Ludzie muszą być świadomi, że obietnice polityków często są puste i niewykonalne. Warto inwestować czas i wysiłek w edukację społeczeństwa na temat mechanizmów polityki i sposobów oceny wiarygodności polityków. Dzięki temu ludzie będą bardziej krytyczni wobec populistycznych obietnic i będą w stanie rozpoznać prawdziwych liderów od pustych gaduł.

Należy podkreślić, że każdy członek społeczeństwa musi zmusić się do aktywnego uczestnictwa w polityce. Bezpośrednie zaangażowanie się w proces polityczny daje możliwość wpływania na decyzje i wybór prawdziwych liderów. Warto wziąć udział w wyborach, głosować na osoby, które mają rzeczywiste plany działania i są wiarygodne. Dodatkowo, warto angażować się w organizacje społeczne, które walczą o dobro społeczeństwa i przeciwdziałają populistom. I taką organizację jest Fundacja Ruch 10 Milionów, która służy społeczności oraz wspieraniu inicjatyw mających na celu dobro ogółu. Aktywne uczestnictwo w polityce to najlepszy sposób na blokowanie zakłamania nadętych dupków populistów.

/Więcej tutaj: Gabriela Dudek-Waligóra. Modalność epistemiczna w strategii argumentacyjnej (Kraków 2017, str. 47-55)/

3. Nic oprócz słów opartych na faktach

Po trzecie, nie uznawajmy pustych deklaracji za fakt. Wymagajmy od polityków oparcia swoich słów na rzetelnych faktach i dowodach. To, co mówią, powinno być poparte realnymi danymi i udowodnione empirycznie. Społeczeństwo bardziej ufające faktom jest mniej podatne na wpływ populistycznych manipulacji.

Dążenie do transparentności, prawdy i konkretów w debatach politycznych to nasza siła. Musimy być zdeterminowani w wymaganiu uczciwości i rzetelności od polityków. To nie tylko nasze prawo, ale obowiązek, który winniśmy społeczeństwu i przyszłym pokoleniom. To jest nasza odpowiedzialność i szansa na stworzenie lepszego świata. Niech nie zwyciężają zakłamani, niech zwycięża prawda!

253
0

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *