Plan na administrację publiczną i samorząd

  1. Nowy system zarządzania urzędnikami administracji państwowej
  2. Zwiększenie wydajności i kompetencji przy jednoczesnym zmniejszeniu marnotrawstwa
  3. Unowocześnienie administracji państwowej
  4. Kontroling i zwiększanie efektywności oraz wyłapywanie patologii i malwersacji
  5. Współdziałanie między samorządem, a administracją państwową

    Podpisz się pod naszym planem!