Plan na bezpieczeństwo wewnętrzne

  1. Policja Federalna – sprawy o charakterze federalnym czyli ogólnopolskim oraz ścisłe pokreślone w przepisach jako wysoce niebezpieczne
  2. Policja Cywilna – obecna Policja plus prewencja – mają chronić i służyć
  3. Straż miejska – bez zmian
  4. ABW – apolityczna służba dbająca o bezpieczeństwo wewnętrzne
  5. CBA – do likwidacji – jej obowiązki przejmie NIK
  6. Wywiad i kontrwywiad – lepsze szkolenie i więcej środków
  7. Gruntowna reforma Policji – apolityczna, profesjonalna, Świetnie wyszkolona, dobrze zarządzana i dofinansowana.

    Podpisz się pod naszym planem!