Plan na Kościół i inne wyznania

  1. Wszystkie wspólnoty wyznaniowe opodatkowane tak samo
  2. Kościół katolicki jako jedyny może budować w Polsce świątynie bez ograniczeń
  3. Inne wyznania mogą budować swoje świątynie w oparciu o specjalne przepisy
  4. Nadużycia w kościele i innych wspólnotach wyznaniowych ścigane tak samo jak w każdym innym środowisku
  5. Jeśli wyznawcy będą wierzyć to i kościół będzie miał się dobrze bez pomocy państwa czyli wszystkich obywateli bez względu na wiarę.
  6. Koniec z nienależnymi przywilejami
  7. Ochrona państwa przed dyskryminacją ze względu na wiarę
  8. Kościół ale i inne organizacje pozarządowe jako wyspecjalizowane jednostki do pomocy w trudnych sytuacjach i ukierunkowanej pomocy w sytuacji klęsk i innych zdarzeń

    Podpisz się pod naszym planem!