|

Plan na media

  1. Wolne niezależne media
  2. Odpowiedzialność dziennikarzy za wprowadzanie w błąd lub oszukiwanie wymusi sprawdzanie informacji przed publikacją
  3. Dostęp do informacji o działaniach instytucji państwowych
  4. Dziennikarz działający w imieniu obywatela chcący wyjaśnić sprawy ważne dla nas wszystkich powinien być chroniony jak funkcjonariusz publiczny, a brak odpowiedzi na zadane pytania przez urzędników państwowych powinien być karany.
  5. Należy zlikwidować patologię polegającą na wydawaniu środków publicznych na kampanie w mediach przychylnych politykom. Zakup mediów powinien podlegać kontroli oraz być kierowany celem kampanii.

    Podpisz się pod naszym planem!