Plan na przyszłość

  1. Zbudowanie poprzez konsultacje społeczne oraz referenda planu długoterminowego który będzie realizowany przez elektorów/posłów niezależnie od poglądów politycznych
  2. Oparcie strategii o przewidywania i analizy oraz symulacje tworzone przez naukowców i specjalistów, a nie patopolityków
  3. Silne państwo to silna gospodarka, służba zdrowia, dobre prawo i nowoczesna edukacja oraz zdrowa przyroda która nas otacza

    Podpisz się pod naszym planem!