Plan na sejm senat

  1. Głęboka reforma procesów legislacyjnych
  2. Zmiana Posłów na Elektorów
  3. Przebudowa Sejmu i Senatu dostosowująca budynki do prawdziwej i nowoczesnej pracy
  4. Zmiany w immunitecie
  5. Inny tryb zabierania głosu na sali sejmowej i senackiej
  6. Inny dostęp dla mediów i obywateli
  7. Poprawa całej transparentności i dostępu do informacji z działań Sejmu i Senatu
  8. Zmiany w wynagrodzeniach Posłów i Senatorów — nie ma pracy nie ma płacy

    Podpisz się pod naszym planem!