Plan na służbę zdrowia

 1. Nowoczesna państwowa służba zdrowia zarządzana lepiej niż prywatna generująca nie tylko koszty ale i przychody.
 2. Dyrektorami szpitali powinni być managerowie, a nie lekarze, którzy mają zapewnić sprawne działanie jednostki i odpowiednie finansowanie.
 3. Dobrze opłacani lekarze z elektronicznym tachografem. Koniec pracy na 10 etatach.
 4. Odpowiedzialność lekarska – nie może lekarz być bezkarny za błędy i zaniedbania.
 5. Zmiana systemu rezerwacji wizyt u lekarzy – jeśli wizyta nie zostanie potwierdzona na 48 h automatycznie zostanie odwołana, a nieusprawiedliwione niepojawienie się na wizycie wygeneruje opłatę dodatkową.
 6. Placówki medyczne jako infrastruktura krytyczna będą miały specjalne taryfy na media zagwarantowane ustawą.
 7. Audyty placówek medycznych wskazywać będą niegospodarność lub nadużycia.
 8. Finansowanie drogich leków dla dzieci, aby nie były potrzebne ciągłe zrzutki.
 9. Profilaktyka i badania będą obniżały obywatelom podatki
 10. Reforma NFZ

  Podpisz się pod naszym planem!