Plan na szkolnictwo

 1. Zmiana programu nauczania na nowoczesny i dostosowany do XXI wieku. Mniej nauki pamięciowej i do egzaminów, a więcej kojarzenia, myślenia i kreatywności.
 2. Zwiększenie nakładów na edukację.
 3. Godziwe pensje nauczycieli.
 4. Koniec prac domowych. Koniec ciężkich podręczników. Szafki w szkole.
 5. Nauczyciel – urzędnik państwowy. Naruszenie nietykalności odpowiedzialność karna.
 6. Monitoring w każdej szkole aby wychwytywać patologię i zachowania niebezpieczne.
 7. Ochrona w każdej szkole przy wejściu do szkoły.
 8. Koniec z religią w szkole. Jest tyle kościołów, ze dzieci mogą po lekcjach iść na religię.
 9. Zamiast religii – religioznawstwo – przekrój religii na świecie i ich historia.
 10. Jak być dobrym ojcem i matką. Ostatnia klasa przed maturą. Sposoby wychowania dziecka. Opieka nad dzieckiem. Jak nie wpaść w patologię.
 11. Prawa i obowiązki obywatelskie aby budować świadome społeczeństwo obywatelskie.
 12. Przedmiot ZDROWIE i ZDROWIE PSYCHICZNE
 13. Podstawy prawa dla uczniów dostosowane do wieku.
 14. Ratowanie życia i zdrowe życie – obowiązkowy przedmiot od najmłodszych lat.
 15. Podstawy psychologii, komunikacji niewerbalnej i werbalnej, zachowań w grupie.
 16. W klasie maturalnej przedmiot jak zdobyć pracę. Dobre CV, interview i inne przydatne informacje.
 17. Dyrektorzy placówek aby zostać dyrektorem muszą odbyć specjalne szkolenia na managera szkoły. Znajomość przepisów, organizacja pracy placówki, finanse, administracja. Dobry nauczyciel nie oznacza dobrego managera szkoły.

  Podpisz się pod naszym planem!