Plan na ustrój

 1. Odpowiedzialność polityków i urzędników za błędy i świadome działanie na szkodę interesu publicznego oraz zaniedbania urzędnicze. NIK otrzyma narzędzia, aby błyskawicznie wskazywać winnych trwonienia publicznych pieniędzy i innych nieprawidłowości z postawieniem zarzutów włącznie. SZCZEGÓŁY: Zmiany przepisów o NIK. NIK otrzyma nowe uprawnienia i stanie się instytucją tropiącą i nadzorującą administracje państwową. Dostanie środki na stworzenie prokuratorów NIK którzy będą mieli te same uprawnienia co prokuratorzy z wniesieniem aktu oskarżenia do Sądu i prowadzeniu całego przewodu sądowego. Malwersacje pieniędzy publicznych i niegospodarność zostaną uznane za wysoce szkodliwe i będą zagrożone wysokimi karami.
 2. Zmiana w systemie wyboru RPO, RPD, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego. koniec z nominatami partyjnymi. SZCZEGÓŁY: Tzw. bezpieczniki praworządności i ustroju w Polsce powinny być niezależne od partii. Oczywiście partie i stowarzyszenia lub inne gremia będą mogły zgłosić, promować i wspierać swoich kandydatów ale wybór powinien należeć do ludzi w wyborach powszechnych.
 3. Konstytucja – nowe zapisy, ostre terminy oraz odpowiedzialność konstytucyjna. Odpowiedzialność za łamanie Konstytucji nie może być fikcją. Działania które doprowadzą do straty tak jak ma to teraz miejsce z Izbą Dyscyplinarną na ponad 500mln Euro z automatu usuwają polityka z Sejmu i stawiane mu są zarzuty niegospodarności i sprzeniewierzenia pieniędzy publicznych. Takie przestępstwo będzie karane najwyższą karą z uwagi na dużą szkodliwość społeczną czynu.
 4. Systemy kontroli obywatelskiej – uchwały obywatelskie – referenda, monitoring. Nie można powtarzać tego samego błędu. Wybory, obietnice, umizgi do wyborców. Po wyborach wysoki mur, ustawy przeciw własnym wyborcom bezkarność przez kolejne 4 lata, Policja i ATR pałkami dyscyplinująca spokojnie demonstrujących ludzi.
 5. Transparentność życia publicznego, aż do znudzenia. On line, statystyki, kamery, reportaże. Reprezentant idąc do polityki wie, że wyborcy wszystko o nim będą wiedzieć.
 6. Odpowiedzialność przed wyborcami, a nie przed kolegami patoposłami. To wyborcy mogą posła/elektora nagradzać albo zwalniać. To społeczeństwo decyduje ile zarabia polityk, a nie on sam tworzy swoją listę płac i regulaminy dla siebie i kolegów.
 7. Budżet państwa i jego wydatkowanie systemy analiz on line. Wyborcy muszą widzieć  każdą złotówkę wydawaną z budżetu tak jak teraz widać każdą naszą zarobioną złotówkę w US.
 8. Czy nadal powinny istnieć partie? Czy nie lepiej tworzyć fundacje czy stowarzyszenia bez tego całego partyjnego anturażu?
 9. Czy nadal powinny być subwencje? Czy nie wystarczą środki i składki zrzeszonych w danej organizacji? Przecież gdy za czymś jesteśmy chętnie wesprzemy to swoimi pieniędzmi.
 10. Stworzymy specjalny trybunał z niezależnych sędziów, adwokatów, ławników działający z automatu gdy urzędnik, poseł lub prezydent dopuści się deliktu. Taryfikator kar jak w przypadku mandatów i nieuchronność kary. Polityk złapany na  kłamstwie, defraudacji, działaniu na szkodę państwa  – kara jest określona z góry i nakładana po udowodnieniu winy.
 11. Należy zmienić system powoływania najważniejszych osób w państwie. Prezes NBP, Sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Prezes NIK, Prezes TVP, RPD, RPO, Komendant Głównym Policji, Szef CBA i na inne ważne stanowiska powinny być obsadzone przez apolitycznych fachowców. Nominacje powinny być  przedkładane przez ludzi odpowiedzialnych za dany sektor i niezależnych ekspertów. Wybór tzw. „bezpieczników” powinien odbywać się w wyborach bezpośrednich, aby to naród wybrał ludzi których chce na tych stanowiskach i którym ufa.
 12. Kadencyjność posłów i senatorów. Im dłużej siedzą w Sejmie oderwani od rzeczywistości tym bardziej im się wydaje, że stają się władzą. Zamiast stawać się bardziej profesjonalni i  mniej łapczywi tym chcą więcej i więcej. Buta, pycha, arogancja i przeświadczenie o własnej nieomylności. Zaczynają tworzyć nową kastę i nazywają się politykami a wyborców „zwykłymi ludźmi”. Mogą więcej, chcą więcej, ale nie dla wyborców. Dla siebie i swoich rodzin i znajomych. Taki stary poseł oderwany od rzeczywistości twierdzi że najważniejszym czasem dla polityka są wybory i kampania przed wyborami. My twierdzimy, że najwazniejsze są sprawy ludzi na co dzień, a nie w czasie wyborów. Drożyzna, paliwo, zboże, jedzenie i przyszłość naszych dzieci których ten i inni starzy posłowie nie mają. Zatem co ich obchodzi Polska za 10 lat i klimat czy Odra, mieszkania czy edukacja? Po nas choćby potop.
 13. Minister – nie polityk, ale manager fachowiec. Minister może być politykiem, ale już wiceminister musi być fachowcem, a podpisy muszą być dwa albo nawet trzy lub cztery, aby dane zarządzenia wchodziły w życie. Im więcej oczu patrzy tym mniej szans na błędy lub malwersacje. Ministerstwo jak dobra organizacja powinno mieć Zarząd, ale i Radę Nadzorczą oraz sprawny system kontroli podejmowanych decyzji.
 14. Votum nieufności wobec dowolnego urzędnika państwowego czyli naszego, wyborców pracownika może wnieść parlament, ale co najważniejsze również obywatele jeśli tylko zbiorą odpowiednią liczbę podpisów.
 15. Złe decyzje złych, niekompetentnych urzędników narażające budżet państwa na straty, czyli pieniądze i majątek nas wszystkich. Zatem błędy urzędnicze powinny być ścigane przez prawo i instytucje do tego powołane bezwzględnie i natychmiast. Dlaczego za błędy urzędników płacimy my wszyscy, a on jedynie traci pracę, aby dostać kolejną w innej instytucji.
 16. Polityka zagraniczna powinna być poddawana pod głosowanie referendalne i ustalana z wyprzedzeniem, aby nagle się nie okazało, że ministrowi nie spodobał się Szolz i mamy wojnę z Niemcami.
 17. Dialog społeczny nie może być fikcją. Społeczeństwo musi mieć realny wpływ na to co dzieje się w Polsce. Instytucje państwowe powinny być zobowiązane do ciągłego kontaktu z obywatelami.
 18. Zlikwidować nepotyzm – idąc do rządu sejmu lub senatu kandydat musi być świadomy, że rodzina nie może być zatrudniona na stanowiskach kierowniczych w żadnej spółce w której udziały mają Spółki Skarbu Państwa oraz administracji państwowej. Samorząd nie podlega temu ograniczeniu i na przykład syn Prezydenta danego miasta może być posłem/elektorem. Każdy ma wybór. Jeśli zależy mu by ktoś bliski pracował w administracji lub Spółkach Skarbu Państwa niech nie kandyduje do Sejmu.
 19. Nie można kupować głosów – gdyby trzymać się tej zasady ani 500 plus ani 13 emerytura nigdy nie pojawiłyby się w kampanii wyborczej gdyż byłyby zakazane przez prawo i ścigane z urzędu. Wałęsa obiecał 100 milionów. PiS obiecał 500 plus i przewalutowanie dla frankowiczów. Co obiecają następni z naszych pieniędzy by zdobyć władzę?
 20. Kłamstwo wyborcze powinno być karane jak przestępstwo, gdyż jest to mówienie nieprawdy, wprowadzanie w błąd by uzyskać korzyść w postaci mandatu lub urzędu.
 21. Wybory elektroniczne i kopertowe. Mamy XXI wiek. Każdy powinien mieć możliwość głosowania tak jak chce, a do instytucji państwowych należy wypracowanie systemu który to umożliwia i odpowiednio weryfikuje. Czy stać nas ciągle na komisje wyborcze i spacery do lokali wyborczych? Skoro możemy wszystko przez aplikację i Internet włącznie z zaciągnięciem kredytu na 30 lat to czemu nie możemy głosować.
 22. Na wzór amerykański stworzyć prawo federalne i instytucje federalne. Każde województwo będzie mogło w pewnym zakresie modyfikować prawo federalne w sprawach w jakich teraz może to wprowadzać rada miasta.  Czemu nie tworzyć enklaw w których na przykład inaczej jest traktowany hazard lub podejście do ciszy nocnej skoro sami mieszkańcy danego województwa się na to zgadzają i głosują za tym? Wybierając miejsce do życia wybiorę to gdzie ludzie myślą podobnie do mnie. Pięknie jest się różnić więc czemu Polska nie może być różnorodna?
 23. Stworzenie Policji Federalnej na wzór FBI i Policji Cywilnej w danym województwie oraz Straży Miejskiej. Kompetencje łatwo ustalić oraz zasady działania i współdziałania. Nie każdy zna się na wszystkim i warto podzielić kompetencje.
 24. Marszałek województwa powinien być wybierany jak gubernator w USA w wyborach bezpośrednich.

  Podpisz się pod naszym planem!