Plan na więziennictwo

  1. Amnestia dla tych co dopuścili się lekkich przestępstw aby zrobić miejsce dla prawdziwych gangsterów.
  2. Więzienia powinny być podzielone na lekkie, o zaostrzonym rygorze i więzienia pracujące (jak zakłady pracy) aby można było pracować na odszkodowanie lub krótszy wyrok. Na przykład więzienie przerobione na zakład segregacji śmieci i utylizacji odpadów. Więźniowie pracują zarabiając pieniądze na życie po więzieniu lub spłatę kar i jednocześnie skracają sobie wyrok.
  3. Więcej więzień XXI wieku z pełnym monitoringiem i warunkami nie urągającym człowieczeństwu oraz walka z patologią więzienną.
  4. Badania psychologiczne dla strażników więziennych aby móc ocenić wypalenie w pracy.
  5. Prawdziwy program resocjalizacji, a nie fabryka tworząca przestępców.
  6. Kontrola więzień przez organizacje pozarządowe zajmujące się łamaniem praw obywatelskich.
  7. Audyty i kontrole aby uniemożliwić korumpowanie strażników więziennych
  8. Dobrze finansowane służba więzienna i odpowiednio szkolona doprowadzi do możliwości resocjalizacji albo pobytu w więzieniu adekwatnemu do popełnianego czynu – więzienie to nie wczasy.

    Podpisz się pod naszym planem!